Indian Monsooned Malabar

Hasat edildikten sonra Muson rüzgarlarına maruz bırakılan bir kahve çeşididir. Oldukça yumuşak bir içimi vardır. Eskiden Hindis- tan’dan Avrupa’ya yelkenli gemiler ile taşınan çiğ kahve çekirdekle- ri güneşe ve Muson rüzgarlarına maruz kaldığında hafif sarımtrak bir renk alır ve tat karakteri değişirdi. Bugünse bu metot özellikle kahve elde etmek için sahil kesimlerinde uygulanmaktadır. Bu işlem genellikle Hindistan’ın Güney kısmında Haziran’dan Eylül’e kadar uygulanmakta ve kahve çekirdekleri Muson rüzgarları ve havadaki neme maruz kalmaktadır.

Region South India- Karnataka, Western Ghats
Growing Altitude 1.100- 1.200 meters
Arabica Variety Kents, S.795, Catimor, Selection 9
Harvest Period October- February
Milling Process Monsooned
Aroma Spicy
Flavor Earthy, Spicy
Body Medium
Acidity Medium
Cupping Notes Spicy, earthy, smokey, tobacco notes, wood notes, medium body, medium acidity