Burundi Rugabo

Rugabo yıkama istasyonu 1980’lerde Dünya Bankası yardımlarıyla inşa edilmiştir. Rugabo kelimesi Burundi ulusal dilinde güçlü adam anlamına gelmektedir. Bu istasyon yüksek kalitede Arabika üreten köklü bir geçmişe sahiptir. Ngozi bölgesindeki yıkama istasyonu Sogestal tarafından yönetilmektedir.

Sogestal (Societe de Gestion des Station de Lavage-Yıkama İstasyonu Yönetim Derneği) sayıları 40’a kadar ulaşabilen yıkama istasyonlarının yönetimini gerçekleştiren bölgesel topluluklardır. Burundi’de büyük hacimlerde kahve üretimi yapan Ngozi, Kyanza, Kirundo, Kirimiro ve Mumirwa gibi şehirlerde yıkama istasyonlarının yönetimi Sogestal tarafından yapılmaktadır.

Rugabo tam yıkanmış Arabikaların üretiminde zamk sökücüsüz Mckinnon küspe makineleri kullanılmaktadır. Çekirdeklerin etlerinden ayrılması sonrası fermantasyon aşamasına geçilir. Hava şartlarına bağlı olarak 12 saatlik ıslak fermantasyon ya da 24 saatlik kuru fermantasyon tercih edilir.Fermantasyondan sonra çekirdekler 12-18 saat aralığında yıkama havuzlarında ıslatılır-yıkanır. Daha sonra ıslak haldeki parşömenler nem seviyeleri %11’e ulaşıncaya dek Afrika tipi yükseltilmiş kurutma yataklarında güneş altında kurumaya bırakılır.

İdeal nem dengesine ulaşan parşömenlerdeki bozuk taneler saklama depolarına taşınmadan evvel el ile ayıklanır., Sonrasında Sivca’da bulunan özel kuru öğütmeli depolara taşınırlar. Burada yeşil çekirdeklerdeki kusurlu taneler el ile özenle ayıklanır.

Son olarak ARFIC (Burundi Kahve Düzenleme Enstitüsü) bu kahveleri kalite testlerine tabi tutarak derecelendirir. Kalite testleri sonrası çekirdekler ihracata hazır hale gelir.

Region Ngozi
Growing Altitude 1650 – 1800 mt.
Arabica Variety Bourbon, Typica (Jackson/Mibirizi)
Harvest Period March – July
Milling Process Fully Washed
Aroma Aromas of raisin and plum, berry flavour that softens to reveal a floral finish
Flavor Nutty chocolate and caramel notes
Body Heavy
Acidity High
Cupping Notes Berries, Very Sweet, Floral